Úvodní stránka

Tyto stránky jsou určeny pro ty, kteří se chtějí seznámit blíže s hrou na příčnou flétnu a tomuto nástroji se chtějí věnovat.

Chci zde nabídnout především individuální výuku jak na flétnu příčnou,
tak flétnu zobcovou a také se podělit o své hudební a pedagogické zkušenosti získané během letité praxe v profesionálním  orchestru a výuky na konzervatoři i ZUŠ.

Výuka může začít již od těch nejjednodušších začátků raného věku,
kdy právě zde se může zrodit talent, který bude podpořen kvalitním vedením.

Těm zájemcům, kteří již na flétnu hrají, nabízím inspirativní vedení postavené na vybudovaných základech a pokračování na úrovni, která bude odpovídat jejich možnostem a cílům.

Toto vzhledem k více jak třicetileté praxi a zkušenostem mohu za předpokladu zájmu
a poctivého přístupu ke studiu, zaručit.

Více informací o nabízených kurzech naleznete v sekci Výuka a další informace a postřehy v sekci Praktické info.