Pokročilí

Zde se nabízí také možnost pokračovat ve hře na příčnou flétnu již na získaných dovednostech se zaměřením na rozšíření znalostí v oboru nebo ještě na důkladnější studium.

Co je potřeba:

mít v pořádku nástroj (lze zprostředkovat servis nástroje), být ochoten investovat do pomůcek (metronom, notový materiál, stojan) ale především mít vytrvalost a vůli k naplnění svých představ.

Časová náročnost:

vyučovací hodina 1x - 2x týdně, dle zájmu  a nasazení. Domácí příprava  se může prohloubit (min.1-2 hod./den). Vždy lze věnováním více času dosáhnout stále lepších, mnohdy překvapujících výsledků.

Cílové dovednosti:

jsou neomezené, souvisí úzce s přípravou do jednotlivých lekcí a zájmem studenta(ky).

Kurz zahrnuje:

  • rozbor a zhodnocení předchozích výsledků hry na zvolený nástroj
  • navázání na předešlé zkušenosti
  • vypracování dalšího postupu za účelem dalšího rozvoje dovedností
  • doplnění o neznámé techniky hry
  • výběr dalšího repertoáru dle úrovně žáka(kyně)
  • pozitivní motivování hráče k dalším výsledkům

Dřívější pedagogické zkušenosti mně vedou k tomu, abych upozornila na to, že žák by měl vědět, co od dalšího studia očekává, a kam se chce vlastní pílí posunout.

Zde se předpokládá již systematičtější práce s etudami, přednesem a stupnicemi, potřebnými k dalšímu vývoji hry na nástroj, což rozšiřuje možnosti hráče.
Doporučení skladeb za tímto účelem a výuka dalších flétnových technik je samozřejmostí.

Pokud se flétna stane koníčkem, který hráče uspokojuje a nabíjí energií pro další životní situace, je možno zvolit relaxační výuku s muzicírováním přímo s pedagogem a zažít tak radost ze společného interpretování zvolených skladeb.