Profil

Začátky

Můj první kontakt s hudbou  nastal již v dětství.  Zhruba od šesti let jsem hrála na piano, které mne provázelo po dobu mých školních let. Později se přidala příčná flétna, vstup na brněnskou konzervatoř. Současně jsem působila v orchestrálním sdružení v mém rodném městě, kde jsem získávala své první zkušenosti orchestrálního hráče s jistou praxí a snahou zařadit se do profesionálního hudebního dění vůbec.

Orchestrální a sólová činnost

Po jednom a půl roce působení jako zástupce I. flétny v Olomoucké filhramonii jsem získala místo I. flétnistky  v tehdejším, právě se zakládajícím Východočeském komorním orchestru v Pardubicích. To byla velká škola, zvláště pod vedením tehdejšího šéfa orchestru Libora Peška, který vysokými uměleckými požadavky přivedl orchestr během krátké doby také na přední zahraniční pódia.V té době jsem měla již završena studia na AMU v Praze a 3.cenu v celostátní soutěži Chomutov 1974.

Za dobu více jak 30ti letého působení v Komorní filharmonii Pardubice jsem získala řadu sólových příležitostí – provedení Koncertů W.A.Mozarta a to nejen pro sólovou flétnu s doprovodem tamějšího orchestru, ale i provedení velmi oblíbeného a nádherného Mozartova Koncertu C dur pro flétnu a harfu s tehdejší naší přední harfistkou Libuší Váchalovou pod vedením uměleckého šéfa orchestru Libora Peška.

Toto byl jeden z mých  mimořádných hudebních zážitků, které zůstávají po celý život. Stejně tak provedení Koncertu pro flétnu a orchestr Jacquese Iberta, či provedení Dvojkoncertu Franze Dopplera s tehdy předním českým sólistou Pavlem Foltýnem (žijícím a uplatňujícím své nadání nyní v Japonsku) za doprovodu orchestru pod vedením maďarského dirigenta Istvána Dénese, se staly neocenitelnými hudebními zážitky a zkušenostmi.

V této souvislosti je možno zařadit provedení děl J.S. Bacha (Braniborské koncerty) a různých dalších komorních skladeb v rámci mého působení jako hráčka orchestru, za což jsem osudu nesmírně vděčná.

Příležitostná vystoupení s klavírním doprovodem, v menších ansámblech, v duu s harfou apod., mně umožnila nahlédnout do literatury pro hráče s menším obsazením nástrojů, což skýtá, spolu s dlouholetou orchestrální praxí, nepřeberné množství znalostí a zkušeností, které jsou cenným materiálem právě pro další pedagogické působení. 

Pedagogická činnost

Současně s ukončením mých studií AMU v Praze jsem  byla  požádána později také o vedení mladých talentů na zakládající se konzervatoři v Pardubicích v oboru hry na příčnou flétnu.

Pedagogickou činností se zabývám zhruba 30 let a za tu dobu se mi podařilo vytvořit účinnou metodiku založenou na individuálním přístupu ke každému začínajícímu mladému hudebníkovi, a zůstat tak v kontaktu s mladou generací začínajících umělců.

Můj osobitý přístup se odrazil  nejen na profesionální úrovni mladých hráčů, ale také na jejich osobnostním vývoji vůbec, neboť s mnoha z nich mám stále živý kontakt a mám tak možnost se spolu s nimi radovat z jejich vlastních dosažených úspěchů na všech úrovních jejich současné působnosti. Někteří  z nich po absolvování vysokých škol s hudebním zaměřením v Čechách i v zahraničí působí dnes na předních místech v českých orchestrech (Filharmonie Hradec Králové, Pražský komorní orchestr…) a nebo se trvale uplatnili  zahraničí.

Mnozí opět vychovávají mladou generaci hudebníků jako pedagogové ZUŠ, či ve funkcích zástupců ředitelů, či jako ředitelé ve vedeních škol ZUŠ.

Závěrem chci dodat, že největší úspěchem pedagoga je, pokud jeho žáci postoupí v umění opět dál na cestě za krásami a dědictvím hudby vůbec a zůstanou přesto skromnými a otevřenými lidmi, zprostředkovávajícími tak hodnoty dalším generacím.