Recenze

Paní profesorka Rotreklová mě od samých počátků vedla ke kvalitním tónovým hodnotám, které mi byly velikou výhodou ve studiích v zahraničí, kde hloubka a kontrola mého tónu vynikala nad mnoha ostatními hrači. Jsem jí take velice vděčna za vysoký standard ve studiu všech hudebních přenesů, jež byl mým významným opěrným bodem v koncertních přípravách.

(Adela Hanzlova Drakeford, University of North Texas - Masters in Music Performance,Mars Hill College, USA – Bachelor Degree in Music Performance, Konzervatoř Pardubice)

Děkuji, že tato škola vůbec stojí a má tolik hudebních oborů. Chodím k paní profesorce Rotreklové a musím říci, že je to ta nejlepší paní profesorka, která mě kdy učila. Při hodině toho stihneme hodně a v člověku probudí radost. Já jsem už flétny chtěla nechat, ale jakmile mne učila paní učitelka, všechno se změnilo. Vím, že paní profesorka už bude za rok odcházet ze školy, ale je to nejlepší přítel hudby jaký znám. Byla bych ráda, kdyby v naší Hudební škole působila i nadále. Jen těžko se sežene takový člověk. Paní profesorka vzbuzuje tákový příjemný dojem, ale také formou učení žáků v nás probudí jakési "Umění si s hudbou hrát". Opravdu by bylo mé přání, aby paní Rotreklová neodešla, protože to,  co umím je jen její zásluha a dovoluji si říci, že je můj nejlepší přítel.

(Kateřina Josková 11let, žákyně ZUŠ Chrudim)

Člověka v životě ovlivní mnoho věcí, událostí a lidí okolo něho. Někteří Vám rádi pomohou, jiní zase ublíží. Pro mě se na celých šest let stala průvodkyní má paní profesorka Zdenka Rotreklová, která mě vedla vpřed za splněním mých přání.... I přes některé drobné neúspěchy se mnou měla trpělivost a vždy mě podporovala... A nejenom v muzice pro mě byla inspirací, ale také v různých životních situacích, kdy mi byla oporou. Jí vděčím za mnohé, co mě naučila. V hodinách neprominula nejmenší detail, dokázala na mnohých příkladech pomoci v jakékoliv situaci, svou energií z nás dokázala vydolovat maximum, během studia postupovala velmi systematicky a díky dobrým pedagogickým zkušenostem jsem se postupně mohla zlepšovat. Každá hodina mi přinášela nové a nové poznatky, rozvíjela mé dosavadní schopnosti. Systematickou výukou jsem si velmi dobře osvojila veškeré základy flétnové hry a díky pečlivé práci mé profesorky na nich nyní mohu stavět dál....

(Kateřina Vávrová, studentka AMU Praha, absolventka konzervatoře v Pardubicích)

Ze studia ve flétnové třídě paní prof.Rotreklové na Konzervatoři v Pardubicích čerpám dodnes. Její prirotou byl vždy krásný ton a využití bráničního způsobu dýchání při hře na flétnu. Přistupovala ke každému individuálně a snažila nás vést nejen po stránce muzikantské, ale také osobnostní. Líbilo se mi, že nám v posledních ročnících studia povolila určitou volnost a tím nám dát možnost vyjádřit se jako originální hudební osobnosti.

(Radka Kubínová, absolventka konzervatoře v Pardubicích, Hudební fakulty Ostravské Univerzity, Conservatoire v Rennes, FR, posluchačka Royal Conservatory den Haag, NL)

 

"Prošla jsem již mnoho kurzů a navštívila mnoho profesorů/rek na jiných konzervatořích, ale stále mně nic až tak neoslovovalo. Ale od první hodiny s paní profesorkou Mgr. Zdenkou Rotreklovou na Pardubické konzervatoři jsem věděla, že chci studovat a zdokonalovat se ve hře na flétnu, právě u ní.
Její hodiny jsou plné intenzivní a smysluplné práce. Její profesionální přístup je přesně zaměřen na každého studenta individuálně, podle jeho schopností, vnímání a interakce v každé hodině. Předává své zkušenosti z hudebního světa, dopomáhá k maximálním výkonům, dokáže odhadnout, co se v kom skrývá, snaží se najít a pozvednout u každého vyšší cíle, hodnoty, a také rozvinout osobnost svých studentů.
To vše za přístupu přirozené autority, lidskosti, přátelství a porozumění. "
Motto: "Detaily tvoří celek..."

(Mgr.Lucie Hedejová, absoventka Pedagogické fakulty Karlovy Univerzity v Praze, absolventka  konzervatoře v Pardubicích)