Individuální konzultace

  • možnost výuky menších dětí v rodiném prostředí (podmínkou je piano k dispozici)
  • výuka v německém, event. anglickém jazyce
  • možnost pravidelných, či nepravidelných konzultací v oboru hry na příčnou flétnu
  • porada o interpretaci zvolených skladeb
  • nastudování skladeb pod odborným dohledem
  • doplnění si znalostí o další techniky a postupy hry na nástroj
  • možnost přípravy sólových a orchestrálních partů pro spolupráci s orchestrem