Mírně pokročilí

Tento kurs je určen pro hráče na příčnou flétnu, kteří se již s nástrojem seznámili ale nejsou spokojeni se svými výsledky a hledají další možnosti, jak svoji hru obohatit o nové poznatky. 

Zde může hrát roli mnoho faktorů, které jsou dány životní situací, či změnou podmínek, názorů na studium apod. U dětí to může být zájem rodičů dovézt dítě dál, než jaké byly jeho dřívější možnosti, eventuální změna bydliště a školy a tím hledání vhodného pokračování v započaté výuce, či změna pedagoga vůbec.

V těchto různých situacích je třeba prokonzultovat stávající úroveň, nastínit možné cíle a podmínky, za kterých lze výsledků dosáhnout. Zde může citlivý přístup mnohé změnit. Případný dřívější zdrženlivý přístup k vlastním schopnostem, se může obratem změnit v nadšení ze hry. 

Podmínky jsou obdobné jako v sekci pro pokročilé s tím rozdílem, že výchozí úroveň bude nižší a tedy nároky budou odpovídat možnostem hráče.