Příprava na konzervatoř

Zde se nabízí možnost přípravy na typ střední školy hudebního zaměření s trváním 6ti let studia, v jehož průběhu má možnost student složit maturitní zkoušku (zpravidla současně s ukončením 4. roč.) a vypracovat se na dobrou i výbornou úroveň jako budoucí profesionální hudebník.

Co je potřeba:

včasné zahájení přípravy pod odborným vedením (nejméně 1 rok před předpokládaným přijímacím řízením), osobní nasazení při rozvoji již dřívějších schopností v ovládání nástroje (příčná flétna) včetně talentu, vytrvalost při přípravě a intenzívní studium hudební teorie.

Časová náročnost:

značná, souvisí s dosaženou úrovní. Obvykle více jak 2 hod. přípravy denně.

Cíl:

úspěšné vykonání přijímacích zkoušek.

Kurz zahrnuje:

  • rozhovor s uchazečem o přijímacím řízení a zhodnocení situace pro další postup
  • příprava stupnic Dur a moll do 4 # a 4b s akordickými obměnami
  • doporučení a zvolení vhodných etud ke zkouškám
  • výběr vhodného přednesu s přihlédnutím k typu a možnostem žáka(kyně)
  • vytvoření postupů pro optimální dosažení cíle

Poznámka:

dle dosavadních zkušeností je nezbytná nutnost většího energetického nasazení v přípravě.

Letité zkušenosti mně opravňují k tomu, abych upozornila, že začínající profesionální dráha předpokládá opravdovou vůli žáka, píli a jistou tvrdošíjnost stát si za svým vytyčeným cílem. Nerozhoduje jen nadání, které je dáno do vínku jedinci, ale také je třeba neskutečná trpělivost a vůle k překonání případných překážek na cestě za dosažením mimořádných výsledků ve zvoleném oboru.

Zde nabízím, vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem v pedagogické činnosti na konzervatoři, při maximální spolupráci adepta, zajistit opravdu profesionální přípravu.