Příprava na vysokou školu

Pokud se rozhodnete uplatnit své dosavadní hráčské schopnosti na vyšší úrovni a chcete jít dál za svými možnostmi, tedy pokusit se změřit své síly při vstupu na vysokou školu uměleckého zaměření v oboru hry na flétnu, jsem vám i v této situaci k dispozici.

Co je třeba:

završení studia na střed škole s hudebním zaměřením, což přepokládá zvládnutí odpovídající hudební literatury pro zvolený nástroj a zvládnutí hudební teorie na středoškolské úrovni.

Časová náročnost:

dle dispozic a zkušeností uchazeče o další studium, odpovídající náročnosti úkolu.

Cíl:

přijetí na VŠ

Předpoklady:

  • nutnost prokázání určité odpovídající úrovně hry na nástroj a současně završení studia na konzervatoři nejméně maturitou (velmi nadaní jedinci), lépe absolutorium.
  • ukončené vzdělání na jiné škole s hudebním zaměřením – (hudební gymnasium apod.).
  • optimální zvládnutí hudební teorie
  • nutnost vysokého nasazení v přípravě vzhledem k náročnosti úkolu

Vysoká škola (AMU - Praha, JAMU – Brno, Fakulta umění Ostravské Univerzity, Hudební a taneční fakulta VŠMU v Bratislavě, příp. další v Evropě), předpokládá výjimečné schopnosti v hudebním projevu, technické předpoklady pro další, již virtuosní nároky ovládání nástroje a osobnostní fyzické a psychické vybavení umožňující bezchybný a suverénní hudební projev. Uplatňují se jen ti nejlepší.