Zobcová flétna - pro nejmenší

Výuka na zobcovou flétnu

je určena pro naprosté začátečníky a není limitovaná věkem dítěte. Obvykle se začíná zhruba v šesti letech ale u dětí, které mají o nástroj zájem a jsou schopné soustředění je možné začít i dříve.

Co potřebujete:

Zobcovou flétnu odpovídající kvality, stojánek na noty, zakoupení notového materiálu dle doporučení.

Časová náročnost:

Vyučovací hodina 1x týdně, denní domácí příprava zhruba 15-30 minut s přestávkami, nejlépe s dohledem.

Cílové dovednosti:

Vybudování pravidelných pracovních návyků (při optimálním vývoji) a schopnost samostatného předvedení drobné skladbičky, písně apod. na zvolený nástroj.

Co Vaše dítě získá:

  • nácvik držení nástroje
  • nácvik ovládání dýchání s postupným zvládáním dechových technik
  • rozvoj jemné motoriky pomocí hry na nástroj
  • vytvoření pravidelných návyků v přípravě na jednotlivé lekce výuky
  • výchova k pravidelné práci a přípravě do výuky
  • výchova k samostatnému vystupování v sólové hře na nástroj nebo s doprovodem  klavíru

S výukou na hudební nástroj se rozvíjí především koncentrace.

U dětí se schopnost soustředění pohybuje od několika minut, až po delší úseky, což souvisí nejen s věkem dítěte, ale i způsobem výchovy v rodině.

Velmi podstatné je rozvíjení motoriky. Například pro malé začátečníky hry na  zobcovou flétnu je velmi těžké zakrývání a otevírání otvorů pro tvoření tónů. Jsou vypracovány pedagogické postupy, které toto umožní formou hry, kdy dítě ani nepostřehne záměr pedagoga. Ne každý pedagog má ovšem tu svatou trpělivost! Zde opravdu záleží na přístupu k dítěti.

S výukou na dechový hudební nástroj (zobcová flétna, příčná flétna) je zapotřebí ovládání dechu. Přes různá dechová cvičení odpovídající věku dítěte, se dostáváme nejen k postupnému zvládání dechového nástroje, ale i ke správnému držení těla, správnému dýchání, které zpětně působí na prokrvení vnitřních orgánů těla, prokrvení mozku a tím k rychlejší reakci jedince.

Nezanedbatelnou součástí celého procesu výuky je výchova k individualitě. Stát si za svým výkonem, který mne mnohdy stál značné odříkání a námahu vede k jistému uspokojení nad sebou samým, a tudíž i k ocenění také výkonů jiných, kteří již značných výsledků ve svém počínání dosáhli. Toto se stává dále inspirací a povzbuzením.